srijeda, 17. travnja 2013.


Bitka za preko ruba

popili smo par kava
šetali do restorana
ali ti još uvijek ne znaš tko sam
gledaš moje oči
moj smijeh
i crveno je sve
i bojiš se
pogledati preko ruba
jer preko ruba se gine od
metaka, požude, strasti
ostaju samo slike
pejzaža, golotinje, ranjenika,
i tuga zbog svršetka
i mali potoci
potoci krvi – za nas 

petak, 5. travnja 2013.


u posjeti

Ona baca kugle
koje smo okretali kao djeca
minijaturan grad zarobljen u staklu
bez pape, bez vlade
pliva po dnevnom boravku
unatoč čišćenju i isprici
unatoč zapaljenoj cigari i ponuđenoj kavi
strah me gledati u grad koji propada bez krvi

Baka je bila mali Jeti

Sadako je željela živjeti
Jesenjin nije
neki ljudi vole reference
ja ponekad ne volim komunicirati
ipak,
ponekad s bakom ali ne preko telefona
pričam
kraj stative i lopte
pjevamo pjesme o slobodi
kroz miris gacija
šire se riječi
šteta
šteta, što je na groblju